terug naar overzicht

Bouw en infra

De Aurolex wordt veelvuldig gebruikt om geluid en trillingen te monitoren bij bouwprojecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn de bouwwerkzaamheden bij het Station Den Haag en het Station Rotterdam, de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, de bouw van nieuw Babilon in Utrecht etc. Rond de bouwput worden een aantal Aurolex Monitoringssystemen geplaatst ter plaatse van woningen, kantoren en hotels (Plug and Play). De systemen worden - online-  ingesteld volgens de eisen uit het bestek met bijbehorende alarm-waarden. De uitvoerder(s) krijgt een SMS en/of e-mail als er op een bepaald meetpunt de ingestelde grenswaarde voor LAeq of LAmax of een andere meetgrootheid wordt overschreden. Hierop kan hij actie ondernemen op de bouwplaats. Aan het eind van de dag (of gedurende meerdere keren per dag) ontvangt hij per e-mail een een pfd-meetrapport. Dit meetrapport kan periodiek naar de handhavende instanties worden verstuurd met verantwoording van de ondernomen acties bij overschrijdingen. Het is ook mogelijk om de handhavende instanties direct een rapport en/of alarm te versturen. Ook kan dan direct een Exel-sheet worden meegestuurd met alle meetwaarden inclusief de spectrale verdeling van het geluid.

Bouwlawaai monitoring