terug naar overzicht

Horeca en evenementen

Voorbeelden waar het Aurolex systeem werd gebruikt zijn ondermeer Koninginnedag en kermissen. Of bijvoorbeeld het TT-circuit in Assen. Een aantal gemeenten gebruiken de Aurolex om onbemande geluidsmetingen te doen bij horecabedrijven waar geluidsklachten voorkomen. De Aurolex wordt gebruikt voor het online bewaken van de geluidseisen bij evenementen. Bij dreigende overschrijding van de normen krijgen zowel de uitbater als de handhaver een "alarm melding". Is sommige gevallen is het wenselijk dat achter de mengtafels meegekeken kan worden met de gemeten geluidniveaus. Dit is mogelijk door via een log-in met vooraf gespecificeerde rechten de betreffende uitbater van het evenement inzicht te geven in de op dat moment gemeten waarden. Bij andere langdurige evenementen is het mogelijk om een publiekssite te openenen waar het publiek online de gemeten geluidsniveaus kan volgen. Een voorbeeld hiervan is de publiekswebsite van de provincie Assen waar de geluidsniveaus in de omgeving worden gepresenteerd tijdens TT-evenementen.

Evenementen Monitoring