terug naar overzicht

Industrie

Een aantal grote bedrijven maakt gebruik van het Aurolex Monitoringsysteem om hun eigen geluid en trillingsemissie te registeren en te bewaken. Een voorbeeld hiervan is PEKA Kroef in Odiliapeel. Zij hebben daarbij hun geluidsboekhouding op orde. Bij overschrijdingen van de eisen uit de Wm-vergunning geeft het systeem een melding aan de betreffende procesoperator, die vervolgens kan onderzoeken wat er aan de hand is. In het systeem worden de gemeten waarden en spectrale verdeling van het geluid en/of trillingen standaard 1 jaar bewaard. In het geval van klachten kan het bedrijf terugkijken of deze gegrond waren of dat er wellicht sprake was van een andere geluids- of trillingsbron.

Monitoring van eigen emissie